Cân bằng nội môi

Là sự ổn định tương đối về mặt động học một số chức năng sinh lý của cơ thể.
Đó là vòng luẩn quẩn xuất hiện khá nhiều ở các lứa tuổi. Sự lão hóa sẽ làm xuất hiện dòng thác phá huỷ cơ thể, nếu không có quá trình tăng sự sống đảm bảo mức độ ổn định dễ sinh tồn.
“Cân bằng nội môi” – đó là sự ổn định tương đối về mặt động học một số chức năng sinh lý của cơ thể. Việc đảm bảo cân bằng nội môi cực kỳ quan trọng, vì nếu nó bị rối loạn thô bạo thì cuộc sống sẽ không tồn tại được. Khi về già rất nhiều chỉ số cân bằng nội môi vẫn khá ổn định: huyết áp động mạch hơi tăng, lượng đường huyết tăng không đáng kể, nhãn áp không thay đổi, cân bằng acid – kiềm, áp suất thẩm thấu, điện thế màng của tế bào v.v… Tuy nhiên toàn bộ cuộc sống của chúng ta là chuỗi các dao động môi trường bên trong cơ thể. Huyết áp, lượng đường huyết, mối tương quan giữa các ion chỉ thay đổi khi hoạt động và xúc động.
Trong lúc xúc động các cơ chế điều hoà thích nghi hoạt động một cách hoàn chỉnh. Chúng được tổng động viên để giữ cho cân bằng nội môi không thay đổi. Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập để đảm bảo sự sống thể hiện qua những thay đổi thường xuyên của nội môi và việc hoàn chỉnh hoá các cơ chế đảm bảo sự tồn tại của cân bằng nội môi. Nếu cơ thể sống tồn tại trong điều kiện không có những yếu tố làm thay đổi nội môi, thì nó sẽ hoàn toàn bất lực khi tiếp xúc với thức tế khách quan và nhanh chóng bị diệt vong.
Cân bằng nội môi cho phép đánh giá tình trạng thực tại của cơ thể. Đó không phải là sự phát triển của cơ thể theo thời gian. Muốn đánh giá sự già hoá hợp lý hơn, thì sử dụng khái niệm gomeorezis – dòng ổn định. Cân bằng nội môi đặc trưng cho trạng thái ổn định nhất định, còn dòng ổn định – cho cả quá trình. Dòng sinh học mang tính toàn diện và khách quan đặc trưng cho từng lớp tuổi sinh học. Trong tương lai chúng ta phải xác định được dòng ổn định của mọi người thuộc bất kỳ lứa tuổi nào. Dựa vào nó để đưa ra tiên lượng và các biện pháp dự phòng.
Sự lão hóa không phải là trạng thái mà là một quá trình động học của cơ thể, nó thường xuyên thay đổi. Đằng sau sự ổn định của cân bằng nội môi ta có thể thấy những thay đổi khá nhiều của các chỉ số nội môi thuộc các lứa tuổi khác nhau. Nhờ có cơ chế tự điều chỉnh (ở một số bộ phận xảy ra sự già hóa, còn ở phân khác – tăng sự sống) nên cân bằng nội môi luôn ổn định.