Khởi điểm của quá trình già hóa

Theo quan điểm một số người nó bắt đầu ngay sau giai đoạn sinh trưởng, còn theo những người khác – sau giai đoạn sinh sản v.v…
Nó liên quan tới việc tìm ra các yếu tố làm giảm sự tổn thương, giảm sự già hóa. Quá trình tăng sự sống (vitauctum) xảy ra theo nhiều cách khác nhau. Đó là sự khôi phục, thay thế (bù trừ), bồi dưỡng, bảo vệ v.v… Một khi mức độ tăng cuộc sống của hệ thống còn cao, thì khả năng thích nghi còn được đảm bảo. Khi sự già hóa chiếm ưu thế so với quá trình tăng sự sống sẽ làm cho cơ thể một cách tích cực.
“Khởi điểm” của quá trình già hóa là vấn đề đang tranh cãi. Theo quan điểm một số người nó bắt đầu ngay sau giai đoạn sinh trưởng, còn theo những người khác – sau giai đoạn sinh sản v.v… Theo thuyết điều hoà thích nghi của quá trình phát triển theo lứa tuổi thì sự già hóa xuất hiện đúng vào thời điểm phát sinh ra cá thể. Nó phát triển suốt cuộc đời từ lúc mới sinh cho đến chết. Sự lão hóa xảy ra ở các mức độ tổ chức sinh học khác nhau như: mức phân tử, nhỏ hơn tế bào, tế bào, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Sự lão hóa từng bộ phận của tế bào, từng nhóm tế bào xuất hiện trong những giai đoạn phát triển cá thể sớm nhất. Điều này được chứng minh qua cái chết không thể tránh khỏi của các bộ phận, cũng như của tế bào. Ngoài ra từ lúc mới sinh đến thời kỳ phân chia tiếp theo tế bào phải trải qua các giai đoạn khác nhau và tất nhiên nó phải già hóa. Trong các thí nghiệm đặc biệt trên cơ thể đơn bào người ta đã cho thấy rằng: giữa hai lần phân bào lượng oxy sử dụng giảm, tích tụ ammoniac, thay đổi phản ứng đối với các chất hóa học, khả năng vận động giảm, cấu tạo nhân thay đổi. Ngay sau khi phân chia các cấu trúc của tế bào tái tạo lại một cách cơ bản: hoạt tính của các men, sư tổng hợp protein, sức chịu đựng đối với các độc tố thay đổi. Tế bào hồi sinh!
Ngoài giảm chuyển hóa và các chức năng khác của cơ thể ra khi tuổi tăng lên còn xảy ra sự cải tổ phức tạp. Đó là sự thay đổi về mặt số lượng và chất lượng. Những thay đổi về mặt chuyển hoá và chức phận theo tuổi xảy ra theo 4 cách sau đây: giảm một cách tích cực theo tuổi; cho đến già sự thay đổi vẫn không đáng kể; tăng dần một cách tích cực, thay đổi theo hình lượn sóng (kiểu cầu vồng).
Sự thay đổi theo tuổi thường không đồng nhất, dị nguyên, đôi khi theo hình lượn sóng. Phải nhấn mạnh rằng trong phần lớn các trường hợp tốc độ phát triển cao ghi được ở các giai đoạn khá sớm, trước lúc về già.