Kiểm định an toàn

 

Như chúng ta đã biết có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra cướp đi sinh mạng của hàng chục hàng trăm người công nhân trong đó có một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là công việc kiểm định còn quá thờ ơ và lơ là, các doanh nghiệp không tuân thủ và thực hiện đúng những quy định an toàn lao động dẫn đến nhiều thiếu sót trong việc Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. Các thiết bị cần kiểm định an toàn là do những nguyên nhân sau:
+ Kiểm định thiết bị là quy định của nhà nước. Khi tiến hành kiểm định sẽ phát hiện ra hỏng hóc hoặc tiên đoán về hỏng hóc và có kế hoạch sửa chữa
+ Kiểm định thiết bị để tạo ra sự tin tưởng và an toàn cho công nhân viên
+ Các thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong nhà máy, nhà xưởng, khi xẩy ra sự cố thì ảnh hưởng của nó rất lớn tới an toàn con người và nhà máy.
+ Các thiết bị này có khả năng cháy nổ, gây ra các tai nạn lao động cao.
Khi nói đến 2 từ kiểm định chắc còn một số người chưa hiểu rõ định nghĩa và tác dụng của nó như thế nào. Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nahanj sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định. Vậy tiến hành kiểm định với các thiết bị nào? Hiện nay trong lĩnh vực công nghiệp nói riêng có rất nhiều máy móc thiết bị bắt buộc chúng ta cần phải kiểm định an toàn thường xuyên để đảm bảo độ an toàn khi vận hành các thiết bị đí Một trong những dịch vụ kiểm định được sử dụng nhiều nhất hiện nay đó là: Kiểm định thang máy, kiểm định hệ thống lạnh, kiểm định thang cuốn, kiểm định cầu trục, kiểm định xe nâng, kiểm định bình nén khí, kiểm định nồi hơi….  Các thiết bị này có khả năng cháy nổ, gây ra các tai nạn lao động cao.
Về phân loại, kiểm định kỹ thuật an toàn được chia thành 3 lọa như sau:
+Kiểm định an toàn lần đầu: Nhằm đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị mày móc sau khi lắp đặt thiết bị và trước khi đưa vào vận hành. Quy trình kiểm định căn cứ theo các tiêu chí phù hợp với quy chuẩn quốc gia về an toàn kỹ thuật được quy định tại văn bản QCVN7: 2012/TT-BLĐTBXH và QCVN:01-2008/TT-BLĐTBXH.
+Kiểm định an toàn định kỳ: Vì kiểm định được thực hiện theo chu kỳ lặp lại thường xuyên này nên được gọi là kiểm định an toàn định kỳ. Kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn có thời hạn đối với thiết bị, máy móc. Do đó, khi thời hạn xác nhận kiểm định được quy định cho lần kiểm định trước đó hết hiệu lực, các thiết bị, máy móc đang vận hành cần được đánh giá lại tình trạng an toàn về kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn lao động.
+Kiểm định an toàn bất thường trong một số trường  hợp cụ thể.