Tại các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời chúng ta

AND như nhau tồn tại bên trong mỗi tế bào, nhưng thông qua sự phân hóa, nó bộc lộ một số đặc trưng và ngăn chặn những đặc trưng khác. Một số lý thuyết gia muốn vượt qua giới hạn Hayfick đã đề xuất ý kiến cho rằng một tế bào không bắt đầu công việc phân chia 50 lần của nó trước khi nó được phân hóa. Tại các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời chúng ta, có những tế bào nguyên thủy phân chia và trở thành các tế bào trưởng thành trong khi những tế bào khác vẫn là những tế bào nguyên thủy phân chia và trở thành các tế bào trưởng thành trong khi những tế bào khác vẫn là những tế bào nguyên thủy. Như vậy cơ thể được trang bị những phương sách ngược. Kể cả khi mỗi tế bào phải tuân thủ giới hạn Hayfick thì chúng cũng không phải cùng nhau tuân thủ giới hạn đó. Điều khoản giải thoát này cho tới này có được chấp nhận hay không còn tùy thuộc sự hiểu biết về việc các tế bào chọn lúc phân hóa và các nhà di truyền học thì hiện còn rất xa vời với hiểu biết này. Cả một lớp tế bào là các tế bào ung thư thì không có giới hạn tăng trưởng. Thoát khỏi hạn chế di truyền, những tế bào ung thư phân chia vô tội vạ cho đến khi cơ thể chủ chết, nếu nuôi trong ống nghiệm thì ngay giới hạn này cũng khác biệt. Phần lớn các tế bào ác tính được nuôi cấy trong các phòng thí nghiệm khắp thế giới đều là những hậu duệ của mô lấy từ một vài cá nhân đã chết từ lâu. Để vượt qua được giới hạn Hayflick, các nhà nghiên cứu phải viện tới những điều kiện nhân tạo chưa biết trong giới tự nhiên. Một thắng lợi không phải bàn cãi của Hayfick là ông đã xem xét sự lão hóa ở mức tế bào. Phương pháp của ông về lão hóa trong trang bị thủy tinh, như đã có lần ông đặt tên, lão hóa trong trang bị thủy tinh, như đã có lần ông đặt tên, được chấp nhận là tiêu chuẩn theo ý kiến các nhà sinh học. Hayfack đã tuyên bố rằng nguyên nhân chủ yếu của những thay đổi theo tuổi tác có thể không còn được coi là do những sự kiện xảy ra ở mức tuổi, tức là ở những hệ thống thứ bậc của tế bào từ mức nhỏ mô và lớn hơn. Tề bào là nơi diễn ra hoạt động lão hóa. Theo logic này thì việc xem xét các sinh vật sống như thế nào kém quan trong hơn nhiều so với việc xem xét các tế bào của chúng sống ra sao. Logci này hiện ngự trị khoa sinh học tuổi già ngày nay, nhưng tôi thì nghĩ đó chỉ là một kiểu thu nhỏ thuần túy.